GES’in ayrıntıları aşikâr oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan GES ihraç duyurusu:

“Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek emeliyle gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri ortasında, GES ihracına ait talep toplama süreçleri gerçekleştirilecektir.

Kelam konusu senet, sadece gerçek şahıslara ihraç edilecek olup talep toplama süreçleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.
2) T. Halk Bankası AŞ.
3) T. Vakıflar Bankası

T.A.O. Senetler için minimum talep meblağı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları biçiminde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama periyodunu takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat hisselerine endeksli olacaktır.

Bu çerçevede, kelam konusu senetlerin getirilerine ait ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat hisseleri toplamı temel alınacaktır.

Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat hissesi meblağları gerçekleşmeleri sonucunda hesaplanan endeks kıymeti ile tekrar pahalanması formülüyle hesaplanacaktır.

Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ait genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

GES’lerin kupon ödemelerinde temel alınacak beklenen hasılat hissesi fiyatı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir iddiası 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir kestirimi 308.151.000 TL) olan gelir varsayımı fiyatı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında kelam konusu projeksiyonların gelir iddia sayısının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı temel alınmaktadır.

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Süreksiz 67 nci unsuru uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun unsurunda süreksiz unsur eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri ortasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve çıkarlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır.

Ayrıntılar geliyor..

Yorum yapın

bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
istanbul escort bağcılar escort bahçelievler escort bursa escort görükle escort şişli escort mecidiyeköy escort bursa escort
etlik escort kızılay escort bayan eryaman escort bayan
bursa escort bursa merkez escort görükle escort bursa sınırsız escort görükle escort bayan bursa bayan escort beşiktaş escort halkalı escort bakırköy escort istanbul travesti escort