Müsilaj ve imara ait düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi

TBMM Genel Heyeti’nde kabul edilen Etraf Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine İsmine Orman Sonları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kıymetlendirilmesi ile Hazineye İlişkin Tarım Topraklarının Satışı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor.

Buna nazaran, orman olarak korumasında bilim ve fen bakımından hiçbir fayda görülmeyen, bilakis tarım alanına dönüştürülmesinde fayda olduğu tespit edilen yerlerden hudutları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen alanlar, İstanbul Şile’deki Darlık ve Ömerli barajlarının üretiminden etkilenen Darlık ve Esenceli mahallelerinin yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman sonları dışına çıkarılarak tapuda Hazine ismine resen tescil edilecek.

Bu alanların tespiti emeliyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeteri kadar orman kadastro komitesi görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ilan müddeti bir hafta, itiraz müddeti ise bir ay olacak.

Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, borçlandırma ve takyide ait metot ve asıllar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden takviye alınarak tespit yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yahut yönetim tarafından, binanın bulunduğu yerin tehlikeli durumu yahut hasar bakımından hemen boşaltılması, yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek. Maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek kuralıyla sonlu birebir hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilecek.

Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan mukavelelere istinaden tapuda müteahhide devredilmiş ise uygulama sonucunda meydana gelen yeni taşınmazlar, hak sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide periyot yapan eski malikleri ismine resen tescil olunacak.

Dönüşüm olan yerlerde hak sahibinin dönüşümden evvelki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı üzere haklar ve şerhler hak sahibi ismine yatırılan taşınmazın bedeli üzerinden devam ettirilecek, tapu kaydındaki haklar ve şerhler Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üzerine tapu müdürlüğü tarafından resen terkin edilecek.

COĞRAFİ DATA TOPLAMA

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçek bireylerin ve özel hukuk hukukî şahıslarının Türkiye’ye ilişkin Ulusal Coğrafik Bilgi Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafik dataları toplaması, üretmesi, paylaşması yahut satması; fikri, sınai ve ticari haklara ait mevzuat kararları ile Şahsî Dataların Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki kararlar gizli kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli evraklara sahip olması koşulu ile Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müsaadesine tabi olacak.

Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafik Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak hedefiyle Bakanlıkça sertifikalandırılacak.

Coğrafi bilgi toplayan sensor ve donanımlar, ilgililerince, Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilecek.

Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılımlarda, sertifika ve kayıt zaruriliği aranmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, coğrafik bilgi müsaadesinin alınmaması durumunda müracaat için faaliyet sahibine bildirimi tarihinden itibaren en az 10 gün mühlet verilecek. Mühleti içerisinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulacak ve müsaade bedelinin 5 katı meblağında idari para cezası uygulanacak. Pafta hudut alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için bin adet 1/1000’lik pafta üzerinden hesaplama yapılacak.

Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda 100 bin lira idari idari para cezası uygulanacak. Ceza uygulandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde tıpkı ölçüde cezai süreç uygulanacak.

İdari para cezasına karşı 30 gün içerisinde yetkili yönetim mahkemesine itiraz edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, yapacakları iş birlikleri kapsamında gerçek ve özel hukuk hukukî şahıslarına; Türkiye’ye ilişkin Ulusal Coğrafik Bilgi Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafik dataları toplaması, üretmesi, paylaşması yahut satması, data madenciliği yapması ve yeni data üretmesi mevzularında; fikri, sınai ve ticari haklara ait mevzuat kararları ile Şahsî Dataların Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki kararlar gizli kalmak kaydıyla lisans verilecek.

Lisans kapsamında Bakanlıkla paylaşılan dataların üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal Coğrafik Bilgi Platformu üzerinden verilmesi durumunda elde edilecek gelirler, Ulusal Coğrafik Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılacak. Lisans bedelleri bakanlıkça belirlenecek ve Döner Sermaye İşletmesi Ünite Fiyat Listesi’nde her yıl yayımlanacak.

Türkiye Etraf Ajansı, Bakanlık tarafından kullanma müsaadesi verilen yahut kiralanan, Kıyı Kanunu kapsamındaki devletin karar ve tasarrufu altında yer alan alanlarda; mapa ve şamandıra sistemleri kuracak, işletecek, deniz araçlarına atık alım hizmetleri verecek ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayacak. Ajans, gereksinim halinde bu faaliyetleri özel hukuk hukukî kişiliğini haiz şirketler kurarak gerçekleştirebilecek.

Genel Kurul’da ihdas edilen hususa nazaran, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde uzlaşma yoluyla bakanlığa, TOKİ’ye yahut yönetime bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı üzere haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinden devam edecek.

Kanun kapsamında satış sürecinin yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, satışı yapılan arsa yahut arsa hissesi, satış sürecinden sonra üçüncü bir bireye devredilmemiş yahut satıştan evvelki malik ismine direkt tescilini hukuken yahut fiilen imkansız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki ismine tescil edilecek ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli fiyatında alıcı lehine yasal ipotek tesis ve tescil edilecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi, 14 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort casibom ataşehir escort deneme bonusu casibom casibom deneme bonusu veren siteler güvenilir bahis siteleri
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
escort ankara
bursa escort
etlik escort kızılay escort bayan eryaman escort bayan
bursa escort bursa merkez escort görükle escort bursa sınırsız escort görükle escort bayan bursa bayan escort adana escort jojobet deneme bonusu holiganbet casibom casibom jojobet jojobet casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom jojobet jojobet jojobet